МОЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Подкрепете ни с подписа си

Споразумението на кметовете обединява усилията на всички нива на управление, както и на съответните подкрепящи организации, агенции и асоциации да се присъединят към инициативата и да ускорят реализацията на локално ниво на инициативи в областта на климата и енергията. Вижте по-долу как можете да се присъедините.

 

Местните власти играят ключова роля за ограничаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към изменението на климата. Участието им в Споразумението на кметовете ги подкрепя в това начинание, предоставяйки им признание, ресурси и възможности да работят в мрежа, необходими за придвижване на ангажиментите им по отношение на енергията и климата на следващо ниво.


Who is eligible ?

В Споразумението на кметовете за климата и енергията могат да участват всички местни власти, демократично учредени с/от избрани представители, независимо от големината на тези местни власти и от етапа на осъществяване на техните политики в областта на енергията и климата.

Съседните малки и средни местни власти също могат (след изпълняване на определени условия) да се присъединят като група и да подадат съвместен План за действие за устойчива енергия и климат: поемайки индивидуален (опция 1) или колективен ангажимент (опция 2) за 40% намаление на емисиите на CO₂ или за повишаване на устойчивостта спрямо изменението на климата.

СПИСЪК НА ПОДПИСАЛИТЕ

How to join

Как да се присъедините?

За да се присъединят към постоянно разрастващото се движение, местните власти трябва да направят следното:

STEP 1

Present the Covenant of Mayors for Climate and Energy initiative to the municipal council for a broad political support

STEP 2

Once an official resolution has been adopted by the council, mandate the mayor - or equivalent representative of the council - to sign the Covenant adhesion form;

STEP 3

After signature, complete your information online and upload your duly signed adhesion form. Take note of the next steps.

Why join

Covenant of Mayors signatories find multiple reasons to join the movement, which include:

When to join

Местните власти могат по всяко време да подпишат Споразумението на кметовете за климата и енергията. Препоръчително е планировъчните дейности на местно ниво да се съобразяват с докладването на дейността в рамките на Споразумението с оглед създаването на синергии и улесняването на процеса по планиране.