МОЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Присъединете се като координатор

Споразумението на кметовете обединява усилията на всички нива на управление, както и на съответните подкрепящи организации, агенции и асоциации да се присъединят към инициативата и да ускорят реализацията на локално ниво на инициативи в областта на климата и енергията. Вижте по-долу как можете да се присъедините.

 

Координаторите могат да поемат ангажимент за подкрепа на подписалите Споразумението в географските граници на региона си по много различни начини. Ето някои от тях: популяризиране на Споразумението на кметовете, техническа и/или финансова подкрепа за разработката и реализирането на Планове за действие в областта на енергията и климата, нетуъркинг инициативи за подписалите Споразумението. Всички релевантни инициативи в полза на локалните инициативи за климата и енергията. Прочетете повече информация по-долу.


Who is eligible ?

Провинции, региони, министерства, метрополии, групи от местни власти, национални министерства... Всеки държавен орган, който официално се ангажира да предоставя стратегически насоки, финансова и техническа помощ на подписалите Споразумението ще бъде официално признат за негов Координатор. Ако се нуждаете от още разяснения, моля, свържете се с Помощния център на Координаторите на Споразумението, като пишете на адрес: coordinators@eumayors.eu

Координатори

How to join

Публичните администрации, които желаят да получат статус на Координатори на Споразумението, трябва да изпълнят следните условия:

 

Step 1

Sign the official adhesion form for Covenant Coordinators and fill in the registration form online

Step 2

After confirmation of eligibility, complete and sign the commitment statement sent by the Covenant of Mayors Office

Step 2

Upon reception of the signed commitment statement, the Covenant of Mayors Office will create an online profile for your administration. It will allow you to actively participate in the Covenant of Mayors community and help you better support your associated signatories.

Why join

The advantages of becoming Covenant Coordinator are manifold: 

When to join

Координаторите могат по всяко време да се присъединят към Споразумението на кметовете за климата и енергията, като попълнят формуляра за регистрация, който се намира в дясната част на тази страница.