МОЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Присъединете се като поддръжник

Споразумението на кметовете обединява усилията на всички нива на управление, както и на съответните подкрепящи организации, агенции и асоциации да се присъединят към инициативата и да ускорят реализацията на локално ниво на инициативи в областта на климата и енергията. Вижте по-долу как можете да се присъедините.

 

По дефиниция Поддържащите структури на Споразумението са организации с нестопанска цел (асоциации на местни и регионални власти, мрежи, местни и регионални енергийни агенции...) с капацитет да популяризират Споразумението на кметовете и да мобилизират и подкрепят своите членове и/или местните власти за постигане на целите на Споразумението на кметовете.

Те предприемат действия в териториалните си граници и в сферите си на специализация (напр. енергия, околна среда, вода, въздух) на различните нива на управление (напр. европейско, национално, регионално или местно) за популяризиране на инициативата Споразумение на кметовете и в подкрепа на членовете си. С експертните си познания за регулаторната, законодателната и финансовата рамка, в която оперират – на местно, регионално, национално или европейско равнище – Поддържащите структури на Споразумението са в отлична позиция да предоставят персонализирани консултации на подписалите страни и да идентифицират възможностите за взаимодействие с други съществуващи инициативи.


Who is eligible ?

Мрежите и асоциациите на местните и регионални власти, европейските федерации, специализираните местни и регионални агенции (за енергия/околна среда) могат да се присъединят като Поддържащи структури на Споразумението.

Ако имате нужда от допълнителна информация, моля, свържете се с Помощния център на Поддържащите структури на Споразумението: supporters@eumayors.eu.

Поддържащи структури на Споразумението

How to join

Мрежите на местните власти, които се интересуват от получаването на статут на Поддържащи структури на Споразумението, трябва да изпълнят следните условия:

Step 1

Fill-in the adhesion form

Step 2

After confirmation of eligibility, complete and sign the Commitment Statement sent by the Covenant of Mayors Office

Step 3

Upon reception of the duly filled-in and signed Commitment Statement, the Covenant of Mayors Office will create an online profile for your organisation. It will allow you to actively participate in the Covenant of Mayors community and help you to better support your associated signatories.

Why join

Защо да се присъединявате?

When to join

Координаторите могат по всяко време да се присъединят към Споразумението на кметовете за климата и енергията, като попълнят формуляра за регистрация, който се намира в дясната част на тази страница.