Illustration Глобално присъствие

Споразумението на кметовете е създадено през 2008 г. в Европа с амбицията да обедини местните власти, доброволно ангажирани да постигнат и надхвърлят целите на ЕС за климата и енергията.

Тази инициатива не само въведе първия по рода си подход „отдолу нагоре“ към действията в областта на енергията и климата, но успехът й бързо надхвърли първоначалните очаквания.

Сега инициативата обединява над 7 000 местни и регионални власти от 57 страни, които се възползват от силните страни на световното движение на множество заинтересовани страни и техническата и методическа подкрепа, предлагани от специализираните служби.

Глобалното споразумение на кметовете, което предстои да стартира на 1-ви януари 2017 година, ще се възползва от опита, натрупан през последните осем години в Европа и извън нея, и ще надгради върху ключовите фактори за успеха на инициативата: нейното управление „отдолу нагоре“, модел за сътрудничество на много нива и водената от контекста рамка за действие.

За повече информация относно Глобалното споразумение на кметовете за климата и енергията вижте раздела „Често задавани въпроси“ или се свържете с регионалните информационни бюра на Споразумението:
- Централно информационно бюро (ЕС): info@eumayors.eu
- Информационно бюро за Източното партньорство (CoMO East): info-east@eumayors.eu
- Информационно бюро за Южно-средиземноморския район (CES-MED): info-south@eumayors.eu
- Информационно бюро за Субсахарска Африка (CoMO-SSA): helpdesk@comssa.org

История на успеха на Споразумението на кметовете

Превъртете надолу, за да видите основните етапи и постижения на Споразумението на кметовете от стартирането на инициативата досега!

2008

© фотография Натали Низет

Споразумението на кметовете бе стартирано от Европейската комисия през 2008 г., с цел кметовете да се ангажират и подкрепят за постигане на целите на ЕС за климата и енергията.

2011

© фотография Анна Зензина

Успехът на инициативата бързо надхвърли очакванията и ще продължи да привлича нови местни и регионални власти в Европа и извън нея. През октомври 2010 година Споразумението на кметовете вече обединяваше 2000 града, като по този начин насърчи Европейската комисия да разработи сходна инициатива с държавите от Източното партньорство на ЕС. Инициативата Споразумение на кметовете - Изток стартира през 2011 година и сега функционира в Беларус, Украйна, Молдова, Армения, Грузия, и Азербайджан.

www.soglasheniemerov.eu | info-east@eumayors.eu

2012

© фотография Human Dynamics

През 2012 година Европейската комисия разшири Споразумението на кметовете и към Европейското съседство за Южния регион чрез стартиране на проекта на CES-MED. „По-чисти енергоспестяващи средиземноморски градове“ (CES-MED) подкрепя градовете да се присъединят към Споразумението на кметовете и да се ангажират с амбициозни политики за устойчиво развитие. Службата CES-MED функционира в Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Мароко, Палестина и Тунис.

www.ces-med.eu | info-south@eumayors.eu

2014

© фотография Ерик Лунтанг

Европейската комисия стартира инициативата Mayors Adapt . Въз основа на същите принципи като на Споразумението на кметовете, тази сестринска инициатива се фокусира върху приспособяването към изменението на климата. Mayors Adapt кани местните власти да демонстрират лидерство в приспособяването и ги подкрепя в разработването и прилагането на местните стратегии за адаптация.

mayors-adapt.eu

2015

© фотография Натали Низет

Инициативите Споразумение на кметовете и Mayors Adapt официално бяха обединени на церемония, проведена на 15 октомври 2015 г. в Европейския парламент. Новото Споразумение на кметовете за климат и енергията - целите и посоката на което са дефинирани заедно с градовете чрез процеса на консултации - е едновременно по-амбициозно и по-широкообхватно: подписалите го градове вече се ангажираха да подкрепят активно прилагането на целта за намаляване на парниковите газове с 40% до 2030 г. на ЕС и са съгласни да приемат интегриран подход към смекчаване на въздействието на изменението на климата и адаптация към него и да осигурят достъп до сигурна, устойчива и на достъпни цени енергия за всички.

Повече информация за Споразумението на кметовете за климата и енергията.

© фотография xxx

По време на Срещата на върха за климата в Париж няколко седмици по-късно заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович обяви географското разширение на Споразумението на кметовете за климата и енергията с нови регионални служби, които да бъдат открити в Субсахарска Африка, Северна и Южна Америка, Япония, Индия, Китай и Югоизточна Азия.

2016

© фотография epp

През юни 2016 г. Споразумение на кметовете навлезе във важна нова фаза от историята си с избора да обедини сили с още една инициатива на градовете - Договор на кметовете (Compact of Mayors). Роденото в резултат на това обединение „Глобално споразумение на кметовете за климата и енергията“, чийто старт ще бъде официално даден през януари 2017 г., ще се превърне в най-голямото движение на местните власти, ангажирани да постигнат и надвишат националните цели за климата и енергията. Напълно в съответствие с Целите на ООН за устойчиво развитие и принципите на климатична справедливост, Глобалното споразумение на кметовете ще се занимава с три ключови въпроса: смекчаване на въздействието от изменението на климата, приспособяване към неблагоприятните последици от изменението на климата и всеобщ достъп до сигурна и чиста енергия на достъпни цени.

Междувременно Споразумението на кметовете продължи своето глобално разширение със стартирането на Бюро на Споразумението на кметовете за Субсахарска Африка.

helpdesk@comssa.org

2017
През януари 2017 г. предстои официалното стартиране на Глобалното споразумение на кметовете за климата и енергията. Това вече глобално движение по Споразумението ще даде на местните лидери още по-силен глас в международната политика и действие за климата и ще демонстрира колективното въздействие на глобално равнище.

През първото тримесечие на 2017 година ще бъдат създаденирегионални служби на Споразумението Северна Америка, Латинска Америка и Карибите, Китай и Югоизточна Азия, Индия и Япония, които да допълнят съществуващите.

info@eumayors.eu

twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
С политическата подкрепа на Европейската комисия С политическата подкрепа на Европейската комисия. Уебсайт, координиран от Бюрото на Споразумението.
Registration form | Новини | Програма | Карта на сайта | Rss помощ | Кредити | Правила