Illustration Академична общност

Рубриката „Академична общност“ има за цел да събере на едно място научни дейци, изучаващи области, свързани с инициативата „Споразумение на кметовете“. По този начин ще им бъде предложено място, където да общуват със свои колеги, да разпространяват своите изследвания и се сближат с общността на Споразумението. Тази рубрика също така има за цел да даде вдъхновение за изследователи, които сега правят първите си стъпки.

Призив към научната общност
Вие сте стигнали до етапа да определите темата на своите изследвания? Бюрото на Споразумението на кметовете ви предлага идеи за изследователски теми. Това е вашият шанс да свършите основополагаща работа и да направите реален принос за местните власти в Европа.
Научна общност
Вашите изследователски интереси съвпадат с инициативата „Споразумение на кметовете“? Присъединете се към Научната общност на Споразумението и разпространете стимулиращите резултати от научните си изследвания. Възползвайте се от тази платформа за работа в мрежа и обмен между академичните среди и местните и регионални власти.
twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
С политическата подкрепа на Европейската комисия С политическата подкрепа на Европейската комисия. Уебсайт, координиран от Бюрото на Споразумението.
Registration form | Новини | Програма | Карта на сайта | Rss помощ | Кредити | Правила