Illustration Асоциираните партньори

Асоциираните партньори разполагат с ресурси, от които подписалите Споразумението могат да се възползват при изпълнението на неговите цели. Ресурсите се състоят, по-конкретно, от привличането на експертен опит, разработването на технически и методологични инструменти за подписалите Споразумението и дори провеждането на проучвания по някои от аспектите му.

Ролята на асоциираните партньори е да предоставят експертен опит на подписалите Споразумението – като им предоставят своите умения и ноу-хау – и да насърчават сътрудничеството между местните власти и други действащи лица.

Асоциираните партньори към Споразумението на кметовете са изброени по-долу:

Twitter
Обмен чрез вашия
мобилен телефон
Facebook
За да станете приятел на
страницата на Споразумението
Newsletter
Абонамент за
месечния бюлетин
Rss feeds
Получаване на новини
в реално време
С политическата подкрепа на Европейската комисия С политическата подкрепа на Европейската комисия. Уебсайт, координиран от Бюрото на Споразумението.
Registration form | Новини | Програма | Карта на сайта | Rss помощ | Кредити | Правила