Illustration Подписали Споразумението

Борбата срещу климатичните изменения ще бъде спечелена или изгубена в градските райони. Огромна част от населението на Европа живее и работи в градовете, като консумира около 80% от енергията, използвана в ЕС. Местните администрации – като най-близкото до гражданите ниво на управление – са в най-добра позиция да решават проблемите с климата по един цялостен начин. Ето защо все повече градове вземат решение да приемат предизвикателството, както се вижда и от нарастващия брой подписали Споразумението на кметовете.

Населените места, които се присъединяват към инициативата, се различават по размер – от малки села до големи градски конгломерати като Лондон или Париж.

Ангажиментите за подписалите Споразумението са свързани с Рамката на политиката в областта на климата и енергетиката на Европейския съюз. Те включват пакета относно климата и енергетиката на Европейския съюз за 2020 г. за подписали участници, които са се присъединили между 2008 г. и 2015 г., и рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. на Европейския съюз, както и Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата за подписалите участници, които са се присъединили след 2015 г.

Към края на октомври 2015 г. подписалите Споразумението се ангажират с приемането на интегриран подход към смекчаване на въздействието от изменението на климата и адаптация. От тях се изисква да разработят Планове за действие за устойчива енергия и климат с цел съкращаване на емисиите на CO2 с най-малко 40% до 2030 г. и увеличаване на устойчивостта към изменението на климата в рамките на първите две години след присъединяването.

Списъкът на градовете, които са подписали Споразумението на кметовете, можете да намерите по-долу.

Calcio

Mitigation (2020 target)

Signatory

Mayor (or equivalent): Pietro Quartini
Население: 5,410 Жители
Website: http://www.comune.calcio.bg.it/

Covenant status

Date of adhesion: 3 май 2010
Status 3

Координаторите на Споразумението

Координаторите на Споразумението Държава Подписали
Province of BergamoItaly187

Benchmarks

Sostituzione di 529 corpi illuminanti, comprensivi di vecchie lampade al mercurio e SAP fuori norma, con nuovi modelli
Sector: Public lighting
Implementation timeframe: 2012 - 2020
Area of intervention: Energy efficiency
Policy instrument: Other
Responsible body: Local Authority
KEY FIGURES
CO2 reduction :
1363.56 t CO2 eq./a
Implementation cost (€):
10000 €

Description: L'azione è in corso di svolgimento, è stato sostituito un primo gruppo di lampade, a breve verranno sostituite anche le altre lampade.

Rate this benchmark: BadPoorFairGoodExcellent (1 vote)

Benchmarks Date Language
Photovoltaic on public buildings16 окт 2017 en
Riqualificazione degli edifici comunali16 окт 2017 it
Solar thermal power plan16 окт 2017 en
Casetta dell'acqua16 окт 2017 it
Sostituzione di 529 corpi illuminanti, comprensivi di vecchie lampade al mercurio e SAP fuori norma, con nuovi modelli16 окт 2017 it
Disclaimer:
The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.
Twitter
Обмен чрез вашия
мобилен телефон
Facebook
За да станете приятел на
страницата на Споразумението
Newsletter
Абонамент за
месечния бюлетин
Rss feeds
Получаване на новини
в реално време
С политическата подкрепа на Европейската комисия С политическата подкрепа на Европейската комисия. Уебсайт, координиран от Бюрото на Споразумението.
Registration form | Новини | Програма | Карта на сайта | Rss помощ | Кредити | Правила