Illustration Като регионална и местна енергийна агенция

Регионалните и местни енергийни агенции са основните катализатори за развитието и популяризирането на Споразумението на кметовете. Техническата експертиза на тези агенции често пъти е била от решаващо значение за разработването на качествени ПДУЕ и тяхното реализиране.

Кой може да участва?

Съществуват няколко паралелни модела за организацията на тези агенции. Повечето агенции и техните мрежи имат право да кандидатстват, като от тях ще се очаква да подпишат формуляра за присъединяване и да станат активни поддържащи структури на инициативата. Изключение правят агенции със стопанска цел, които имат мандат за отделни проекти и са с частно финансиране. Въпреки това, ще бъде разгледан всеки отделен случай, а критериите за право на участие могат да се проверят по електронната поща на информационното бюро на адрес: coordinators[at]eumayors.eu

Как да се присъединим?

  • След проверка на правото на участие на организацията, на агенцията ще бъде изпратен формуляр за присъединяване
  • След подписването му, агенцията ще бъде официално публикувана на интернет сайта на Споразумението на кметовете.

>> Споразумението на кметовете регионална и местна енергийна агенция на Споразумението

Защо да участвате?

Участието в Споразумението на кметовете осигурява по-голяма добавена стройност на регионалните и местни енергийни агенции, която включва възможности за:

  1. Създаване или засилване на динамиката за намаляване на емисиите на CO2 на прилежащата им територия;
  2. Обмяна на опита, разработен на тяхна територия, с останалите участници;
  3. Постигане на по-голямо признание и популярност в международен мащаб;
  4. Представяне на прилежащата им територия като пионер в тази област;
  5. Участие в специални форуми, семинари и дискусионни групи;
  6. Публикуване на постиженията им на интернет страницата на Споразумението;
  7. Възползване от поощрението и примера на други иноватори.
twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
С политическата подкрепа на Европейската комисия С политическата подкрепа на Европейската комисия. Уебсайт, координиран от Бюрото на Споразумението.
Registration form | Новини | Програма | Карта на сайта | Rss помощ | Кредити | Правила