Illustration Като област или регион

Споразумението на кметовете за климата и енергията дължи голяма част от успеха си на активното участие на регионите, провинциите и други подобни публични власти, които поставят своите ресурси и ноу-хау в услуга на подписалите. Признати като координатори на Споразумението от Комисията, те действат като ключови съюзници при предаване на посланията и повишаване на въздействието на Споразумението.

Кой отговаря на критериите?

Провинции, региони, министерства, национални енергийни агенции, градски райони, обединения от местни власти… Всеки публичен орган, който официално се ангажира да осигурява стратегически насоки, финансова и техническа подкрепа на подписалите Споразумението, ще бъде официално признат като координатор на Споразумението.

Ако имате нужда от допълнителни разяснения, моля да се свържете с Информационното бюро за координаторите на Споразумението на адрес coordinators[at]eumayors.eu.

Какви са ангажиментите?

 • Насърчаване присъединяването към Споразумението на кметовете
 • Осигуряване на техническа и стратегическа помощ за подписалите общини за разработването, изпълнението и наблюдението на техните Планове за действие за устойчива енергия и изменение на климата
 • Осигуряване на финансова подкрепа за подписалите или под формата на пряко подпомагане (безвъзмездна помощ, субсидии и т.н.) и/или чрез човешки ресурси, разпределени за техническа подкрепа
 • Подкрепа за споделянето на опит и знания между (съществуващи и потенциални) подписали Споразумението.
 • Работа в партньорство с други национални/териториални координатори и подкрепящи структури на Споразумението за насърчаване на съвместни действия и координиран подход
 • Участие в дейности на Споразумението на кметовете
 • Редовни доклади, не по-малко от веднъж на всеки две години, пред Бюрото на Споразумението на кметовете относно дейностите, извършвани в подкрепа на подписалите го

>> Споразумението на кметовете координатор Споразумението

>> Споразумението на кметовете национален координатор Споразумението

В случай на бездействие или недостатъчна ангажираност, Бюрото на Споразумението на кметовете си запазва правото да преустанови участието на регион или провинция като Координатор на Споразумението.

Как да подадем кандидатурата си?

Публичните администрации, заинтересовани от получаване на статут на координатор на Споразумението, трябва да изпълнят следните стъпки:

 • Да попълнят онлайн формата за изразяване на интерес;
 • След потвърждаване на допустимостта, да попълнят и подпишат декларацията за ангажимент, изпратена от Бюрото на Споразумението на кметовете
 • Веднага след получаване на подписаната декларация за ангажимент Бюрото на Споразумението на кметовете създава онлайн профил за вашата администрация. Това ще ви позволи активно участие в общността на Споразумението на кметовете и ще ви помогне да оказвате по-добра подкрепа на съответните подписали участници.

Защо да участвате?

Има много предимства в това да станете координатор на Споразумението:

 • Утвърждаване и признаване от Европейската комисия
 • Получаване на голяма видимост в международен мащаб, по-специално чрез насърчаване на действия в сайта на Споразумението
 • Работа в мрежа, обмяна на опит и знания с европейски колеги
 • Научна и техническа обратна връзка за разработените инструменти и методологии
 • Участие в специални дискусионни групи, работни семинари и други платформи за споделяне на опит
 • И накрая, но не на последно място, консолидиране на териториалното развитие и укрепване на местното управление
twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
С политическата подкрепа на Европейската комисия С политическата подкрепа на Европейската комисия. Уебсайт, координиран от Бюрото на Споразумението.
Registration form | Новини | Програма | Карта на сайта | Rss помощ | Кредити | Правила