Illustration Често задавани въпроси

Разделът с „Често задавани въпроси“ улеснява намирането на отговори относно Споразумението на кметовете. Имате въпрос? Моля, разгледайте страницата по-долу.

The Covenant of Mayors East Cooperation Platform

How to use the cooperation platform?

Using the cooperation platform you can send messages to everybody else who has subscribed to it.

When you have subscribed to the platform, you can send a message by sending an e-mail to the e-mail address: covenant-east-discussions[at]lists.eumayors.eu.

Everybody subscribed in the discussion list will receive your e-mail with your question.If you want to answer to a question please respond the e-mail, by replying to covenant-east-discussions[at]lists.eumayors.eu.

Back

Twitter
Обмен чрез вашия
мобилен телефон
Facebook
За да станете приятел на
страницата на Споразумението
Newsletter
Абонамент за
месечния бюлетин
Rss feeds
Получаване на новини
в реално време
С политическата подкрепа на Европейската комисия С политическата подкрепа на Европейската комисия. Уебсайт, координиран от Бюрото на Споразумението.
Registration form | Новини | Програма | Карта на сайта | Rss помощ | Кредити | Правила