MY COVENANT

Подписали страни

В Споразумението на кметовете за климата и енергията могат да участват всички местни власти, демократично учредени с/от избрани представители, независимо от големината на тези местни власти и от етапа на осъществяване на техните политики в областта на енергията и климата.

Съседните малки и средни местни власти също могат (след изпълняване на определени условия) да се присъединят като група. Ангажиментите на подписалите Споразумението са свързани с европейската рамка в областта на климата и енергийната политика: пакетът за климата и енергията до 2020 г. за подписалите Споразумението между 2008 г. и 2015 г., както и рамката за климата и енергията от 2030 г. и стратегията на ЕС за адаптиране към изменението на климата за подписалите Споразумението след 2015 г. Подписалите Споразумението се ангажират да възприемат интегриран подход към смекчаването на последиците от и адаптирането към изменението на климата. Те се ангажират да разработят (в рамките на първите две години след присъединяването си) план за действие за устойчива енергия и климат с цел намаляване на емисиите на CO2 с най-малко 40% до 2030 г. и за повишаване на устойчивостта спрямо изменението на климата.

Подкрепете с подписа си


ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ


10170 Намерени резултати

Обекти/страница

Подписали страни Население Ангажименти Статус Дата на присъединяване
Haría, ES 5123 2030 ADAPT 2019
TOMIÑO, ES 13464 2030 ADAPT 2019
Ultzama, ES 1655 2030 ADAPT 2019
VALENCIA DE ALCÁNTARA, ES 5437 2030 ADAPT 2019
Kehidakustány, HU 1187 2030 ADAPT 2019
Administration Communale de Court-St.-Etienne, BE 10609 2030 ADAPT 2019
Ala, IT 8824 2030 ADAPT 2019
BRAINE-L'ALLEUD, BE 40156 2030 ADAPT 2019
Gavere, BE 12805 2030 ADAPT 2019
Košice, SK 238750 2030 ADAPT 2019
Jezero, BA 1144 2030 ADAPT 2019
Foz, ES 10002 2030 ADAPT 2019
Zalacsány, HU 926 2030 ADAPT 2019
Comune di Valbrenta, IT 5101 2030 ADAPT 2019
Novo Goražde, BA 3117 2030 ADAPT 2019
Nemesbük , HU 696 2030 ADAPT 2019
Nova , HU 800 2030 ADAPT 2019
Primaria com. Zagarancea, MD 3502 2030 ADAPT 2019
Istočna Ilidža, BA 14437 2030 ADAPT 2019
BEGONTE, ES 3037 2030 ADAPT 2019
Teslić, BA 38536 2030 ADAPT 2019
Piedras Albas, ES 150 2030 ADAPT 2019
Porto Sant'Elpidio, IT 26338 2030 ADAPT 2019
Visoko, BA 39938 2030 ADAPT 2019
Cuntis, ES 4710 2030 ADAPT 2019