MY COVENANT

Подписали страни

В Споразумението на кметовете за климата и енергията могат да участват всички местни власти, демократично учредени с/от избрани представители, независимо от големината на тези местни власти и от етапа на осъществяване на техните политики в областта на енергията и климата.

Съседните малки и средни местни власти също могат (след изпълняване на определени условия) да се присъединят като група. Ангажиментите на подписалите Споразумението са свързани с европейската рамка в областта на климата и енергийната политика: пакетът за климата и енергията до 2020 г. за подписалите Споразумението между 2008 г. и 2015 г., както и рамката за климата и енергията от 2030 г. и стратегията на ЕС за адаптиране към изменението на климата за подписалите Споразумението след 2015 г. Подписалите Споразумението се ангажират да възприемат интегриран подход към смекчаването на последиците от и адаптирането към изменението на климата. Те се ангажират да разработят (в рамките на първите две години след присъединяването си) план за действие за устойчива енергия и климат с цел намаляване на емисиите на CO2 с най-малко 40% до 2030 г. и за повишаване на устойчивостта спрямо изменението на климата.

Подкрепете с подписа си


ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ


10069 Намерени резултати

Обекти/страница

Подписали страни Население Ангажименти Статус Дата на присъединяване
Doboj Istok, BA 10886 2030 ADAPT 2019
Lekunberri, ES 1535 2030 ADAPT 2019
Lesaka, ES 2735 2030 ADAPT 2019
Šekovići, BA 7870 2030 ADAPT 2019
RODEIRO, ES 2509 2030 ADAPT 2019
Doboj Jug, BA 4500 2030 ADAPT 2019
Doneztebe, ES 1729 2030 ADAPT 2019
Coll de Nargó, ES 549 2030 ADAPT 2019
Aosta, IT 34218 2030 ADAPT 2019
Torregrossa, ES 2300 2030 ADAPT 2019
Sirolo, IT 4078 2030 ADAPT 2019
Oia, ES 3018 2030 ADAPT 2019
Porto San Giorgio, IT 16079 2030 ADAPT 2019
O Rosal, ES 6249 2030 ADAPT 2019
A Estrada, ES 20661 2030 ADAPT 2019
Trecastelli, IT 7571 2030 ADAPT 2019
Taboadela, ES 1443 2030 ADAPT 2019
Tiszalök Város Önkormányzata, HU 5379 2030 ADAPT 2019
Morrovalle, IT 10235 2030 ADAPT 2019
CAMARIÑAS, ES 5322 2030 ADAPT 2019
FONTAINE-L'EVÊQUE, BE 17806 2030 ADAPT 2019
Laxe, ES 3084 2030 ADAPT 2019
Kisvárda, HU 16924 2030 ADAPT 2019
Wavre, BE 34310 2030 ADAPT 2019
Béziers, FR 76493 2030 ADAPT 2019