MY COVENANT

Подписали страни

В Споразумението на кметовете за климата и енергията могат да участват всички местни власти, демократично учредени с/от избрани представители, независимо от големината на тези местни власти и от етапа на осъществяване на техните политики в областта на енергията и климата.

Съседните малки и средни местни власти също могат (след изпълняване на определени условия) да се присъединят като група. Ангажиментите на подписалите Споразумението са свързани с европейската рамка в областта на климата и енергийната политика: пакетът за климата и енергията до 2020 г. за подписалите Споразумението между 2008 г. и 2015 г., както и рамката за климата и енергията от 2030 г. и стратегията на ЕС за адаптиране към изменението на климата за подписалите Споразумението след 2015 г. Подписалите Споразумението се ангажират да възприемат интегриран подход към смекчаването на последиците от и адаптирането към изменението на климата. Те се ангажират да разработят (в рамките на първите две години след присъединяването си) план за действие за устойчива енергия и климат с цел намаляване на емисиите на CO2 с най-малко 40% до 2030 г. и за повишаване на устойчивостта спрямо изменението на климата.

Подкрепете с подписа си


ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ


10266 Намерени резултати

Обекти/страница

Подписали страни Население Ангажименти Статус Дата на присъединяване
Larraona, ES 103 2030 ADAPT 2020
Cárcar, ES 1039 2030 ADAPT 2020
Castellcir, ES 752 2030 ADAPT 2020
Arellano, ES 157 2030 ADAPT 2020
Chojniki, BY 18798 2030 ADAPT 2020
Panton, ES 2539 2030 ADAPT 2020
Gaiarine, IT 6046 2030 ADAPT 2020
Torralba del Río, ES 104 2030 ADAPT 2020
Oleiros, ES 35559 2030 ADAPT 2020
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata, HU 38504 2030 ADAPT 2020
Capannori, IT 46216 2030 ADAPT 2020
Monteleone d'Orvieto, IT 1434 2030 ADAPT 2020
Biurrun-olcoz, ES 214 2030 ADAPT 2020
Pori, FI 84026 2030 ADAPT 2020
Hancavičy, BY 27560 2030 ADAPT 2020
Valga, ES 5890 2030 ADAPT 2020
Tomai, MD 5030 2030 ADAPT 2020
Arsiero, IT 3113 2030 ADAPT 2020
Urroz-Villa, ES 377 2030 ADAPT 2020
Etxalar, ES 813 2030 ADAPT 2020
Lezáun, ES 242 2030 ADAPT 2020
Pókaszepetk, HU 909 2030 ADAPT 2020
Kisharsány , HU 456 2030 ADAPT 2020
Eulate, ES 284 2030 ADAPT 2020
Virovitica, HR 21291 2030 ADAPT 2020