MY COVENANT

Поддръжници

По дефиниция Поддържащите структури на Споразумението са организации с нестопанска цел (асоциации на местни и регионални власти, мрежи, местни и регионални енергийни агенции...) с капацитет да популяризират Споразумението на кметовете и да мобилизират и подкрепят своите членове и/или местните власти за постигане на целите на Споразумението на кметовете. Те предприемат действия в териториалните си граници и в сферите си на специализация (напр. енергия, околна среда, вода, въздух) на различните нива на управление (напр. европейско, национално, регионално или местно) за популяризиране на инициативата Споразумение на кметовете и в подкрепа на членовете си. С експертните си познания за регулаторната, законодателната и финансовата рамка, в която оперират – на местно, регионално, национално или европейско равнище – Поддържащите структури на Споразумението са в отлична позиция да предоставят персонализирани консултации на подписалите страни и да идентифицират възможностите за взаимодействие с други съществуващи инициативи.


Присъединете се като поддръжник

212 Намерени резултати

Обекти/страница

Поддръжници на Споразумението Вид Брой на подписалите, подкрепени от Координатор Година на подписване
A.N.E.A - Neapolitan Agency for Energy and the Environment, IT Local or Regional Thematic Agency 1 2014
ABMEE Agency of Brasov for the Management of Energy and Environment, RO Local or Regional Thematic Agency 4 2014
AdEPorto - Agência de Energia do Porto , PT Local or Regional Thematic Agency 6 2018
AEEPM-Local Energy Agency Bucharest, RO Local or Regional Thematic Agency 5 2014
Aegean Energy and Environment Agency, GR Local or Regional Thematic Agency 0 2014
AESS, IT Local or Regional Thematic Agency 65 2015
Agencia Extremeña de la Energía, ES Local or Regional Thematic Agency 1 2015
AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. (ALGE), ES Local or Regional Thematic Agency 1 2016
Agència Regional d'Energia de Terres de l'Ebre (ARETE), ES Local or Regional Thematic Agency 0 2014
AGENTIA LOCALA PENTRU EFICIENTA ENERGETICA SI MEDIU VASLUI, RO Local or Regional Thematic Agency 1 2015
Agenzia per l'energia del Friuli Venezia Giulia, IT Local or Regional Thematic Agency 2 2015
AGIRE - Energy Agency of the Province of Mantova, IT Local or Regional Thematic Agency 0 2014
AICCRE, IT Network of cities and/or regions 7 2010
AIET - Agencia Insular de Energía de Tenerife , ES Local or Regional Thematic Agency 0 2015
AIVC , BE Not-for-profit and/or non-governmental organisations 0 2016
Alba Local Energy Agency - ALEA, RO Local or Regional Thematic Agency 30 2014
ALDA - European Association for Local Democracy, FR Not-for-profit and/or non-governmental organisations 0 2016
Alec - Agence Locale de l'Energie et du Climat - agglomération bordelaise et Gironde, FR Local or Regional Thematic Agency 1 2014
ALERR_SEVAS, IT Local or Regional Thematic Agency 0 2014
ALESSCO-Local Energy Agency of the Province of Cosenza, IT Local or Regional Thematic Agency 10 2015
ALL-UKRAINIAN ASSOCIATION OF LOCAL GOVERNMENTS "ASSOCIATION OF UKRAINIAN CITIES", UA Not-for-profit and/or non-governmental organisations 21 2018
Alliance for Energy Efficiency and Renewables , MD Not-for-profit and/or non-governmental organisations 6 2015
Alliance in the Alps, AT Network of cities and/or regions 1 2010
Alpine Town of the Year, DE Network of cities and/or regions 0 2012
AMEMM - Agenţia de Management Energetic Maramureş, RO Local or Regional Thematic Agency 1 2016