MY COVENANT

Група на експертите

Образователна институция

Споразумението на кметовете е инициатива за подобряване на градската среда, в която водеща сила са самите градове. Групата на практикуващите обединява водещи градове, региони и експерти в областта на смекчаването на последиците от и адаптацията към изменението на климата от цяла Европа, като им предоставя възможност да допринесат за консолидирането и развитието на инициативата. Членовете на групата споделят своя опит и експертност в областта на смекчаването на последиците от изменението на климата, адаптирането на местно ниво и достъпа до енергия. От тях също така се иска да споделят мнението си по ключови въпроси, свързани с методологията и стратегията. В зависимост от темата на обсъждане биват привличани различни експерти по адаптация и/или смекчаване на последиците от изменението на климата, за да се адресират различните предизвикателства – както по отношение на специфичната методология, използвана от Споразумението, така и за дефиниране на обобщени насоки за бъдещо развитие.