МОЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Подкрепа за общността

Политически съвет

DSC 0231

Споразумението на кметовете за климата и енергията е политическо движение без аналог. В него ръководна роля имат кметовете.

Европейският съвет на Споразумението на кметовете дава възможност на местните и регионалните лидери да участват по-активно в оформянето и по-нататъшното ръководство на инициативата. Членовете на съвета провеждат кампания на национално и европейско равнище за създаването на рамки за провеждането на локални инициативи в областта на климата и енергията, както и за повишаване на осведомеността на ръководителите в ЕС и на национално равнище относно нуждите по места.
 
Този Съвет на кметовете има за цел да обсъжда стратегическите насоки на инициативата, да гарантира, че тя отговаря най-добре на потребностите на градовете и е съобразена с техните очаквания и да насърчава диалога между Европейската общност на участващите в споразумението и институциите на ЕС.
 
Съветът се състои от 7 кметове и избрани с гласуване представители на местно ниво.

членове

 • Име: Asa Karlsson Björkmarker
  Позиция: Deputy Mayor of Växjö
  Държава: Sweden

  "Local governments are the level best positioned to engage citizens, create green jobs & swiftly implement the shift to renewable energy."

 • Име: Célia Blauel
  Позиция: Deputy-Mayor of Paris
  Държава: France

  “As major actors in the energy transition, local authorities act closest to the citizens by associating all players on the territory in order to achieve the objectives of the Paris Agreement”

 • Име: Daniel Termont
  Позиция: Mayor of Ghent
  Държава: Belgium

  "It is in our cities that the transition towards climate neutral cities start. [...] If we cooperate, cities will help shaping the future.”

 • Име: Eckart Würzner
  Позиция: Mayor of Heidelberg
  Държава: Germany

  "We are ready to go further in our actions in order to accelerate the energy transition and tackle climate change, in line with the Paris Agreement."

 • Име: Juan Espadas Cejas
  Позиция: Mayor of Sevilla
  Държава: Spain

  "Local Governments stand ready to work together, with the support of the public and private sector, as well as the involvement of citizens, to reach a sustainable planet, but it requires improvement in funding to finance climate policies."

 • Име: Julije Domac
  Позиция: Director of REGEA, the North-West Croatia Energy Agency
  Държава: Croatia

  "European regions and energy agencies should play a key role in planning, developing and implementing sustainable energy projects at all levels."

 • Име: Marc Castells
  Позиция: Mayor of Igualada and President of the Barcelona Province
  Държава: