MY COVENANT

Подкрепа за общността

Политически съвет

DSC 0231

Споразумението на кметовете за климата и енергията е политическо движение без аналог. В него ръководна роля имат кметовете.

Европейският съвет на Споразумението на кметовете дава възможност на местните и регионалните лидери да участват по-активно в оформянето и по-нататъшното ръководство на инициативата. Членовете на съвета провеждат кампания на национално и европейско равнище за създаването на рамки за провеждането на локални инициативи в областта на климата и енергията, както и за повишаване на осведомеността на ръководителите в ЕС и на национално равнище относно нуждите по места.
 
Този Съвет на кметовете има за цел да обсъжда стратегическите насоки на инициативата, да гарантира, че тя отговаря най-добре на потребностите на градовете и е съобразена с техните очаквания и да насърчава диалога между Европейската общност на участващите в споразумението и институциите на ЕС.
 
Съветът се състои от 7 кметове и избрани с гласуване представители на местно ниво.

членове

 • Име: Anna-Kaisa Heinämäki
  Позиция: Deputy-Mayor of Tampere
  Държава: Finland

  "The need for far-reaching climate action has never been more urgent. I am proud to be part of the Covenant of Mayors Board and encourage all cities to commit to safeguarding our future by joining the movement."

 • Име: Célia Blauel
  Позиция: Deputy-Mayor of Paris
  Държава: France

  “As major actors in the energy transition, local authorities act closest to the citizens by associating all players on the territory in order to achieve the objectives of the Paris Agreement”

 • Име: Eckart Würzner
  Позиция: Mayor of Heidelberg
  Държава: Germany

  "We are ready to go further in our actions in order to accelerate the energy transition and tackle climate change, in line with the Paris Agreement."

 • Име: Juan Espadas Cejas
  Позиция: Mayor of Sevilla
  Държава: Spain

  "Local Governments stand ready to work together, with the support of the public and private sector, as well as the involvement of citizens, to reach a sustainable planet, but it requires improvement in funding to finance climate policies."

 • Име: Julije Domac
  Позиция: Director of REGEA, the North-West Croatia Energy Agency
  Държава: Croatia

  "European regions and energy agencies should play a key role in planning, developing and implementing sustainable energy projects at all levels."

 • Име: Katarina Luhr
  Позиция: Deputy Mayor of Stockholm
  Държава:

  "As elected officials we owe it to our citizens to not only acknowledge the dangers of global warming, but ensure they never actually come to pass. That’s why Stockholm joined the Covenant of Mayors."

 • Име: Xesco Gomar Martín
  Позиция: Deputy President of the Barcelona Province
  Държава: Spain