MY COVENANT

Инструменти за финансиране

Възможности за финансиране на планове за действие за устойчива енергия и климат

Достъпът до финансиране е от ключово значение за превръщането на амбициозните планове за устойчива енергия и климата в проекти. Страницата за финансиране подкрепя общността на Конвента на кметовете с ясна и практическа информация за възможностите за финансиране.

Интерактивното ръководство за финансиране събира информация за инициативите за финансиране, управлявани от Европейския съюз, държавите-членки и ключови финансови институции като Европейската инвестиционна банка. Освен тях, ръководството включва информация за услуги за подкрепа и иновативни схеми за финансиране.

Разделът Полезни връзки събира най-подходящите публикации за финансиране за общността на Споразумението, включително примери за най-добри практики и извлечени поуки.


Интерактивното ръководство за финансиране


ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ Изчистване на всичкиURBIS

URBIS е нова специализирана платформа за консултации за инвестиции в градовете в рамките на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (EIAH). URBIS е създадена, за да предоставя консултантска помощ на градските власти, за да улесни, ускори и отключи градските инвестиционни проекти, програми и платформи. URBIS е разработена чрез партньорство на Европейската комисия (Генерална дирекция Регионална и градска политика) и Европейската инвестиционна банка в контекста на EU One Stop Shop for Cities и в подкрепа на амбициите, определени в програмата на ЕС за градската среда.

Полезни връзки

В този раздел са събрани ключови публикации, включително най-добрите практики от общността на Конвента на кметовете, извлечените поуки и полезни доклади от основните институции на ЕС. Повече публикации са достъпни само за общността на Конвента на кметовете и могат да бъдат достъпни чрез библиотеката за ресурси в персоналната зона (MyCovenant) на този уебсайт.