МОЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Ресурси за адаптация

Ресурси за адаптиране

Европейската служба на Споразумението на кметовете, често в сътрудничество с европейски или национални органи и други заинтересовани страни, предлага онлайн и офлайн подкрепа и дава възможност на подписалите Споразумението да обменят опит. Независимо дали сега започвате или вече прилагате/осъществявате мониторинг на плана си за адаптация, Общността на Споразумението е готова да Ви подкрепи!

Инструментът за подпомагане на адаптирането на градската среда, разработен съвместно от Европейската служба на Споразумението на кметовете и Европейска агенция за околната среда, е основният ресурс относно адаптиране, който членовете на Общността на Споразумението могат да използват. Той Ви превежда през всички стъпки, необходими за разработването и прилагането на стратегия за адаптация и Ви насочва към ценни инструктивни материали и инструменти. Инструментът е тестван и одобрен от градовете, подписали Споразумението.

Полезни връзки

 

нителни указания могат да се намерят в ръководството на Споразумението относно плановете за действие в областта на устойчивата енергетика и климата (SECAP), както и в модела за докладване и насоките, предоставящи помощ на градовете, подписали Споразумението, за структуриране на действията им за адаптиране.

Градовете, подписали Споразумението, имат достъп и до богат набор от практически примери в библиотечната секция на този уебсайт.

платите за мерките за адаптиране?

Можете да потърсите европейско финансиране или програма за финансиране, която най-добре отговаря на нуждите Ви, чрез интерактивното ръководство за финансиране на Споразумението и да намерите повече информация и насоки по тази тема в нашите специализирани брошури и уебинари.

В Моето Споразумение, зоната с ограничен достъп само за Общността на Споразумението, можете да обменяте мнения с колегите си в дискусионни форуми и да намерите допълнителни материали в библиотеката за ресурси на Споразумението. Моето Споразумение разполага и със специализиран модул за електронно обучение по въпросите на адаптирането. Можете да помолите колегите си за помощ благодарение на инструмента за партньорско обучение