MY COVENANT

Ресурси за адаптация

Ресурси за адаптиране

Европейската служба на Споразумението на кметовете, често в сътрудничество с европейски или национални органи и други заинтересовани страни, предлага онлайн и офлайн подкрепа и дава възможност на подписалите Споразумението да обменят опит. Независимо дали сега започвате или вече прилагате/осъществявате мониторинг на плана си за адаптация, Общността на Споразумението е готова да Ви подкрепи!

Инструментът за подпомагане на адаптирането на градската среда, разработен съвместно от Европейската служба на Споразумението на кметовете и Европейска агенция за околната среда, е основният ресурс относно адаптиране, който членовете на Общността на Споразумението могат да използват. Той Ви превежда през всички стъпки, необходими за разработването и прилагането на стратегия за адаптация и Ви насочва към ценни инструктивни материали и инструменти. Инструментът е тестван и одобрен от градовете, подписали Споразумението.

  uast logo 0 uast2

 CoM Adaptation webinars

 

Полезни връзки

Допълнителни насоки могат да бъдат намерени в SECAP наръчника на Конвента и шаблона за докладване на Конвента, като насоките помагат на Подписалите Конвента да структурират своите действия за адаптиране.

Визуализаторът на карта за градско адаптиране има за цел да направи преглед на текущите и бъдещи опасности за климата пред европейските градове, уязвимостта на градовете към тези опасности и техните възможности за адаптиране. Визуализаторът на карта обобщава информация от различни източници на наблюдаваното и очаквано пространствено разпределение и интензивността на високи температури, наводнения, недостиг на вода и горски пожари.

Отворена платформа, предназначена за различни нужди и интереси - от наука, политика и практика; публични, частни и доброволни сектори; големи и малки организации, както и лица, предоставящи база данни, където е събрано най-новото мислене за природния капитал, екосистемните услуги и решения, базирани на природата.

В ограничената зона за общността на Конвента можете да комуникирате с колегите си чрез дискусионни форуми и да намирате допълнителни материали в библиотеката на Конвента с ресурси. „MyCovenant“ също включва специализиран модул за електронно обучение за адаптация, като можете да помолите колегите си за подкрепа благодарение на инструмента за обучение за равнопоставени партньори