MY COVENANT

Присъединете се като координатор

Споразумението на кметовете обединява усилията на всички нива на управление, както и на съответните подкрепящи организации, агенции и асоциации да се присъединят към инициативата и да ускорят реализацията на локално ниво на инициативи в областта на климата и енергията. Вижте по-долу как можете да се присъедините.

 

Координаторите могат да поемат ангажимент за подкрепа на подписалите Споразумението в географските граници на региона си по много различни начини. Ето някои от тях: популяризиране на Споразумението на кметовете, техническа и/или финансова подкрепа за разработката и реализирането на Планове за действие в областта на енергията и климата, нетуъркинг инициативи за подписалите Споразумението. Всички релевантни инициативи в полза на локалните инициативи за климата и енергията. Прочетете повече информация по-долу.


Кой е допустим ?

Провинции, региони, министерства, метрополии, групи от местни власти, национални министерства... Всеки държавен орган, който официално се ангажира да предоставя стратегически насоки, финансова и техническа помощ на подписалите Споразумението ще бъде официално признат за негов Координатор. Ако се нуждаете от още разяснения, моля, свържете се с Помощния център на Координаторите на Споразумението, като пишете на адрес: coordinators@eumayors.eu

See more details here

Координатори

Как да се присъедините?

Публичните администрации, които желаят да получат статус на Координатори на Споразумението, трябва да изпълнят следните условия:

 

Step 1

Подпишете официалния формуляр за присъединяване на координаторите на Споразумението и попълнете онлайн формуляра за регистрация

Step 2

След получаването на потвърждение за допустимост да попълнят и подпишат Декларацията за ангажимент, която ще получат от Бюрото на Споразумението на кметовете.

Step 3

След като бъде получена подписаната декларация за ангажимент, Бюрото на Споразумението на кметовете ще създаде онлайн профил на администрацията Ви. Това ще Ви позволи да участвате активно в общността на Споразумението на кметовете и ще Ви улесни в предоставянето на подкрепа на асоциираните подписали страни.

Защо да се присъедините

Предимствата да станат координатори на Конвента са разнообразни:

Кога да се присъедините

Координаторите могат по всяко време да се присъединят към Споразумението на кметовете за климата и енергията, като попълнят формуляра за регистрация, който се намира в дясната част на тази страница.